ZODAX

ORNAMENT BALL SCENTED CANDLE MATT GOLD - SIBERIAN FIR

$33.60

SMALL

Diameter: 3.5 in // 8.89 cm
Wax Weight: 85 g // 3 oz
Burn Time: 24 hours

MEDIUM

Diameter: 5 in // 12.70 cm
Wax Weight: 241 g // 8.5 oz
Burn Time: 48 hours

LARGE

Diameter: 7 in // 17.78 cm
Wax Weight: 751 g // 26.5 oz
Burn Time: 80 hours

Size:
Quantity:

You may also like